زبان تورکی – زبان دولتی ایران / مهران بهاری

زبان تورکی – زبان دولتی ایران / مهران بهاری

  توركی همواره يک زبان رسمی دوفاکتو در تاريخ دولت‌های تورکی حاکم بر ايران بود. کاربرد زبان ترکی توسط سفارتخانه‌های دولت‌های خارجی در ايران قاجاری http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_94.html امان‌نامه ترکی شاه عباس دوم صفوی خطاب به بيگلربيگی شيروان منوچهرخان http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_15.html#links نسخه ترکی عهدنامه فين‌کنشتاين منعقده بين فتحعلی‌شاه قاجار و ناپلئون بناپارت http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_16.html#links مشاعره ترکی شاه تهماسب و سلطان سليمان قانونی http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_18.html#links قبض ترکی علی بالی و کاربرد زبان ترکی در تجارت و معاملات خارجی دولت صفوی http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html#links…

بیشتر بخوانید

نسل‌کُشي زباني / مهران باهارلی

نسل‌کُشي زباني / مهران باهارلی

نسل‌کُشي زباني- Linguistic Genocide: ممنوعيت کاربرد زبان يک گروه در مراوده و تعلم در مدارس، ممنوعيت چاپ و پخش انتشارات و کاربرد در رسانه‌ها به آن زبان به ويژه در فرم ادبي و معيار، و مجبور کردن کودکان به انحاء مختلف به تَرک زبان پدران و مادرانشان از طرف دولت است. در ايران به منظور دور ساختن کودکان تورک از زبان تورکي و مجبور کردنشان به عدم استعمال و تَرک آن و تربيت نسلي از…

بیشتر بخوانید

تاريخچه فشرده رسميت زبان تركي در ايران / مهران باهارلی

تاريخچه فشرده رسميت زبان تركي در ايران / مهران باهارلی

زبان رسمي و يا دولتي، زباني است كه از سوي يك دولت بدان موقعيت قانوني ويژه اي مانند كاربرد در امور اداري، مجلس قانونگذاري، سيستم قضائي يك كشور و …. اعطا شده باشد. اين تعريف هرچند مربوط به عصر حاضر است اما با دقت و صحت كافي مي تواند در باره زبانهاي دولتي در تاريخ نيز بكار برده شود. به گواهي هزاران سند و مدرك تاريخي، زبان تركي اقلا در يك هزار سال اخير –…

بیشتر بخوانید