اولسون گرک / معجز شبستری

اولسون گرک / معجز شبستری

شئعری گؤنده رن: حمید احمدزاده (تئلیم خانلی) دیوان معجز شبستری، جلد اول، صفحۀ ۱۳۰ مجلس عشرتده دائم ساز و یار اولسون گرک عارضی گلناره بنزه ر بیر نگار اولسون گرک دلبرین زلفی شب یلدا، جمالی چلچراغ لبلری خوشرنگ وضع آبدار اولسون گرک یازدیلار بومصراعی بیر نامرادین داشینا “نفسینه مغلوب اولان خاک ایچره خوار اولسون گرک” صاحب وجدان اولان هم نوعینی خوار ایسته مز بیر پریشان حال گورجک بیقرار اولسون گرک بیر جوانین من دونن گوردیم…

بیشتر بخوانید