غلام حسين ساعدي (گوهر مراد) / مرضیه جعفری

غلام حسين ساعدي (گوهر مراد)  / مرضیه جعفری

ساعدی اگر زنده می ماند،  دي ماه امسال ۷۹ ساله می شد، اما وقتی در سال ۱۳۶۴ در غربت مرد، ۵۰ سال بیشتر نداشت. روزی که از ایران می رفت می دانست که عمر زیادی نخواهد داشت و عمری زیادی هم نداشت و هفت سال بعد در اوج نومیدی در گذشت، مرگی سخت و دردناک در پیش چشم دیگرانی که شاهدان بی تاثیری در فروخفتن آرام آرام شمع وجودش بودند، مرگی با «آرامش در حضور…

بیشتر بخوانید