از کجا به کجا؟! / غلامرضا غلامی قوشچی

از کجا به کجا؟! / غلامرضا غلامی قوشچی

    نقد و بررسی مسائل تاریخی بدون اغراض نژآدی و سیاسی و درج حوادث ادوار گذشته در کتابهای تاریخی، تحقیقی شیوه ای پسندیده و مرسوم جوامع مدنی و دموکراتیک است اما متاسفانه بعد از سرنگونی رژیم قاجار و رژیم کودتایی انگلیسی رضا خان و نفوذ مستشاران فرهنگی پیر استعمار درارگانهای تبلیغی و فرهنگی ( آموزش و پرورش، دانشگاهها، رادیو و تلویزیون، فرهنگستانها، موزه ها، نشریات، کتابهای درسی و غیردرسی، سینماها) رژیم پهلوی و تحریف…

بیشتر بخوانید