شکسپیر در دفاع از پناهجویان / الف. بهرنگ

شکسپیر در دفاع از پناهجویان / الف. بهرنگ

  نوشتن نمایشنامه ی «سر تامس مور» اثر «آنتونی مان دِی» پس از پنج سال در ۱۶۰۱ بالاخره به پایان رسید اما گرفتار تیغ سانسور شد و هرگز اجازه ی اجرا نیافت.  بعد از مرگ ملکه ی انگلستان «الیزابت اول» در سال ۱۶۰۳ از چند تن و منجمله «ویلیام شکسپیر» درخواست شد تا متن نمایشنامه را مورد بازنویسی قرار دهند. شکسپیر مجموعا ۱۴۷ سطر به آن اضافه کرد که آنچه در زیر می خوانید بخشی…

بیشتر بخوانید