میراث شاهنامه در دو “فیلم‌فارسی” / روزبه سعادتی

میراث شاهنامه در دو “فیلم‌فارسی” / روزبه سعادتی

– محمد‌حسین مهدویان کارگردان فیلم “لاتاری” در مصاحبه‌ی اخیرش می‌گوید: “چه ایرادی دارد، فیلمسازی یک فیلم داغ بسازد که حتی جنبه‌های فاشیستی هم داشته باشد و تماشاگر سوت و کف بزند و لذت ببرد.” او تا آنجا پیش می‌رود که در دفاع از فیلم خود، به شاهنامه فردوسی که به اذعان او اثری فاشیستی و نژادپرستانه است پناه می‌برد. در واقع این اظهار نظر مهدویان، نقدی بر فاشیزم نیست بلکه تایید و تطهیر آن است؛…

بیشتر بخوانید