نگاهی به کلمۀ تبریز از دیدگاه ریشه­ شناسی لغت / دکتر اختیار بخشی

نگاهی به کلمۀ تبریز از دیدگاه ریشه­ شناسی لغت / دکتر اختیار بخشی

مقدّمه علی اکبر دهخدا در «لغت نامۀ دهخدا» در ذیل مدخل «تبریز» دربارۀ اسم تبریز چنین نوشته است: «نام اين شهر همچنانكه در معجم البلدان ياقوت ج۱ ص ۸۲۲ آمده تِبريز تلفظ ميشده است. و ياقوت در اين تسميه به ابوزكرياى تبريزى (شاگرد ابوالعلاء مصرى ۳۶۳ – ۴۴۹ ه‍ . ق.) كه بيك لهجۀ محلى ايرانى صحبت مي كرد استناد مي كند. (ن ك: السمعانى. كتاب الانساب، مجموعۀ گيب، مادۀ التنوخى) و سيداحمد كسروى تبريزى…

بیشتر بخوانید