خدایان ترکهای باستان / رافائل بزرتينوف / ترجمه دکتر رحمت قاضیانی

خدایان ترکهای باستان / رافائل بزرتينوف / ترجمه دکتر رحمت قاضیانی

رب النوع ها: (۱) خداي آسماني- تانگري :  ترکان باستان اعتقاد داشتند که ۱۷ رب النوع – تانگري ، ير-سوب ، اومائي ، یرليک ، زمين ، آب ، آتش ، خورشيد ، ماه ، ستاره ، هوا ، ابر، باد ، طوفان ، رعد و برق ، باران ، و رنگين کمان ، بر جهان حکومت مي کنند. مغولها به وجود ۹۹ رب النوع و تانگري اعتقاد داشتند.. از منابع باستاني و قرون وسطایی…

بیشتر بخوانید