دکتر حسن عشایری: باورهای درونی انسان با زبان مادری پردازش می شوند

دکتر حسن عشایری: باورهای درونی انسان با زبان مادری پردازش می شوند

مصاحبه کننده: اصغر زارع کهنموئی   عده‌ای بخاطر منافع خودشان می‌گویند ممکن است زبان فارسی تضعیف بشود. آیا شما موقعی که زبان عربی و انگلیسی می‌خوانید، زبان فارسی ضعیف می‌شود. این سخن، از نظر علمی اشتباه است. از نظر علم عصب‌شناسی، ثابت شده که آموزش زبان مادری، به آموزش زبان‌های دیگر، آسیب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند بلکه به تقویت آن می‌انجامد.   «اجازه بدهید به بیان عمومی باید بگوییم که زبان مادری بخش مهمی از هویت جوهری و خویشتن…

بیشتر بخوانید