فردوسی عجم را زنده نکرد! / جلیل دوستخواه

فردوسی عجم را زنده نکرد! / جلیل دوستخواه

  آیا می دانستید که به جز شمار اندکی از پژوهشگران، همه ی فارسی زبانان و فارسی دانان، و همه ی مردم ایران، به نادرستی بر این باورند که بیت:  بسی رنج بردم در این سال سی                              عجم زنده کردم بدین پارسی سروده ی شاه سخن، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است؟   جمله‌ی «عجم زنده كردم بدین پارسی«نیمه‌ی دوم بیتی بسیار مشهور (« بسی رنج بردم در این سال سی/ …») و زبانزد ِ…

بیشتر بخوانید