چرا سال ۱۳۹۷ ایت ایلی( سال سگ ) می باشد؟ دکتر توحید ملک زاده

چرا سال ۱۳۹۷ ایت ایلی( سال سگ ) می باشد؟ دکتر توحید ملک زاده

  برخلاف تبلیغات مغرضانه، این نوع تقویم که در ایران بطور رسمی کاربردی حداقل ششصد ساله دارد پایه¬ای ترکی دارد. قدیمی ترین اثر دال بر استفاده از این سیستم تقویمی در سنگنوشته های اورخون نوشته شده به زبان ترکی قدیم در ۱۳۰۰ سال قبل ، موجود است. پس از اسلام در آثار ابوریحان بیرونی نیز به این سیستم تقویم اشاراتی شده ولی شرح آن به طور کامل در کتاب مشهور دیوان لغات الترک محمود کاشغری…

بیشتر بخوانید

یکصدمین سالگرد جیلولوق در غرب آذربایجان / دکتر توحید ملک زاده

یکصدمین سالگرد جیلولوق در غرب آذربایجان / دکتر توحید ملک زاده

با تشکیل قوای مسلحه مسیحی و تلاش آنان برای تصرف مناطق غربی آذربایجان، از اواخر آذرماه ۱۲۹۶ کشتار متناوب اهالی اورمیه و سلماس شروع شد. در ادامه کشتار سراسری اهالی اورمیه در بهمن ۱۲۹۶ شمسی عصر روز جمعه سوم اسفند ۱۲۹۶ كشتار ۳ روزه اهالي اورميه شروع شد. آشوريهاي محله عسگرخان به منازل اهالی اورمیه هجوم آورده و اهالی كه هرگز انتظار يك چنين حمله وحشيانه و سريع را نداشتند غافلگير مي شوند. مسیحیها بعد…

بیشتر بخوانید

نگاهی به تقویم ترکان براساس اسامی حیوانات / دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

نگاهی به تقویم ترکان براساس اسامی حیوانات / دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

برخلاف تبلیغات مغرضانه، این نوع تقویم که در ایران بطور رسمی کاربردی حداقل ششصد ساله دارد پایه¬ای ترکی دارد. قدیمی ترین اثر دال بر استفاده از این سیستم تقویمی در سنگنوشته های اورخون نوشته شده به زبان ترکی قدیم در ۱۳۰۰ سال قبل ، موجود است. پس از اسلام در آثار ابوریحان بیرونی نیز به این سیستم تقویم اشاراتی شده ولی شرح آن به طور کامل در کتاب مشهور دیوان لغات الترک محمود کاشغری آمده…

بیشتر بخوانید

تمـــدن کورقان / دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

تمـــدن کورقان / دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

يكي از مهمترين شاخص هاي تمدن و فرهنگ تركان باستان كه ادامه اين سنت در ميان پاره اي از قبايل و اقوام ترك تا امروز بر جاي مانده است برپايي كورقان ها يا تپه مزارهايي است كه در جاي جاي قلمرو تركان برپا شده است. به عبارت ديگر هر كجا كورقاني بوده ، طايفه تركي نيز بوده و هر كجا طايفة تركي ساكن بوده كورقاني هم از خود به يادگار گذاشته است. قديمي ترين كورقانهاي…

بیشتر بخوانید

وجه تسمیه اورمیه / دکتر وحید ملک زاده دیلمقانی

وجه تسمیه اورمیه / دکتر وحید ملک زاده دیلمقانی

شکل صحیح نوشتاری این شهر اورمیه می باشد نه ارومیه نام اورمیه متشکل از دو کلمه اور UR و میهMiyə می باشد. جزء نخستین این کلمه ترکی می باشد. در زبان ترکی ۵۰۰۰ سال قبل به نام ترکی سومری اور پایتخت کشور سومرها اور نام داشت. می دانیم غرب آذربایجان تحت عنوان دولت آراتتا با سومریان از نظر فرهنگی و زبانی همانندی داشتند . در زبان ترکی باستان مربوط به ۵۰۰۰ سال قبل کلمه «…

بیشتر بخوانید