واحدهای اندازه‌گیری ترکی / بابک سلیمانی

واحدهای اندازه‌گیری ترکی / بابک سلیمانی

واحد طول : آرشین= ۱۱۵ سانتی متر/ یاریم آرشین= ۵۷٫۵ سانتی متر/ چیرک = ۲۹ سانتی متر / سییه = ۱۴٫۵ سانتی متر/ پونزا= ۷٫۲ سانتی متر. واحدهای اندازه گیری طول مسافت درمقیاس بزرگتر آغاج بوده است : آغاج = ۶ کیلو متر/ منزل= ۶ آغاج . حد فاصل هرآغاج قهوه خانه‌ای جهت استراحت وجود داشت معمولا یک فرد معمولی روزانه دو آغاج راه می‌رفت یک مسافر تنبل یک آغاج راه می‌رفت و آدم های…

بیشتر بخوانید