سخني چند در مورد صمد بهرنگي و افسانه هاي آذربايجان / ترجمه : عليرضا ذيحق

سخني چند در مورد صمد بهرنگي و افسانه هاي آذربايجان / ترجمه : عليرضا ذيحق

  نوبسنده: اسد بهرنگي صمد بهرنگي علاقه ي خاصي به افسانه هاي آذربايجان داشت و در هرموقعيتي از مسافرت گرفته تا مصاحبت اش با روستائيان وجمع دوستان و فاميل ، تلاش بر اين داشت كه اين خزينه ي پنهان را از مكنون دلها و سينه ها بيرون بكشد . از زماني كه صمد كودك بود به شنيدن چنين قصه هايي از زبان پدر ومادرش سخت علاقه نشان مي داد . حتي در دوره ي دبستان،…

بیشتر بخوانید