صدای ساز آشیق یار محمد به یونسکو رسید

صدای ساز آشیق یار محمد به یونسکو رسید

۷۵ قصه تاریخی به طور متوسط پنج ساعته که کنارش هم ساز بنوازی، چقدر زمان می برد؟ اگر سوز دلت را هم با آن آغشته کنی، چقدر زمان و انرژی نیاز دارد؟ کمی آن طرف تر، بعد از قیدار در چند کیلومتری همدان، روستای دور افتاده ای هست که ۸۵ سال یک شخص و یک نسل از عشق و عرفان را در دل خود جای داده است. مردی در یکی از ۳۵ خانه روستای باغلوجه…

بیشتر بخوانید