نگاهی به تاریخ مانیشان – سرزمین مانناها / م. کریمی

نگاهی به تاریخ مانیشان – سرزمین مانناها / م. کریمی

   سرزمین زیبا و کهن ِ زنگان از دیرباز مرکز تمدن­های اقوام مختلف بوده و علیرغم حوادث سنگین طبیعی و تاریخی که پشت سر نهاده است هنوز نشانه­های پایدار و غنی تمدنهایی بزرگ را در سینه دارد. امروز وجب به وجب این دیار، موزه­ای از مدنیتها و فرهنگهای گوناگون انسانی است. این سرزمین خردخیز و خردپرور، در طول اعصار متمادی توانسته است ضمن حفظ و حراست از هویت خویش، اندیشه­های والای انسانی را زنده نگه…

بیشتر بخوانید

تاریخ تمدن و زبان ماننا / زنگان (سرزمین ماننا)

تاریخ تمدن و زبان ماننا / زنگان (سرزمین ماننا)

   سرزمینی که ما اینک در آن زندگی می کنیم دارای تاریخی کهن است زیرا شاهد بوده ایم که در هر حفریاتی که باستان شناسان در منطقه ی زیستی ما انجام داده اند به کشفیاتی دست یافته اند که نشان دهنده ی تاریخ کهنی است. بنابراین ذهن خود را در ۲۵۰۰ سالی که همواره در گوشمان زمزمه کرده اند محدود نمی کنیم، بلکه صفحات تاریخ را ورق می زنیم تا تاریخ اصیل سرزمین و وطن…

بیشتر بخوانید

خنیاگران سرزمین ماننا (آشیقهای زنگان)

خنیاگران سرزمین ماننا (آشیقهای زنگان)

چکیده ادبیات آشیقی در ایران دارای تاریخی کهن است و زنگان نیز از این ادبیات بهره­های فراوان برده است که برخی از آشیقهای زنگانی در چهار – پنج سده­ی پیش شناخته شده­اند. با اینحال، تا امروز کتابی در باره­ی ادبیات آشیقی زنگان نوشته نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد به عنوان مقدمه­ای بر ادبیات آشیقی این دیار، اندک اطلاعاتی داده شود و راه را برای پژوهش­های بعدی بگشاید. ادبیات و موسیقی آشیقی پیوندی…

بیشتر بخوانید