شيخ محمد خياباني

شيخ محمد خياباني

به مناسبت ۲۲ شهریور محمد رضا کریمی[۱] چاپ شده ور روزنامه صدای زنجان مورخه ۲۱ و ۲۰/۶/۹۵ «آذربایجان جزء لاینفک ایران است».    در فراهم­ آوری زمینه برای انقلاب مشروطه، عالمان بزرگی چون آخوندزاده، زردابی و طالبوف نقش اساسی داشته­اند. این اندیشمندان، برای آمادگی انقلاب مشروطیت، میدان گشوده و مردم را با سخنانی چون قانون، مجلس و دموکراسی آشنا کرده بودند. در نهايت  قهرمانانی چون ستارخان، باقرخان، حيدرخان عمی اوغلو وارد میدان مبارزه شده و…

بیشتر بخوانید