زبان شگفت انگیز ترکی / دکتر احمد صدری

یادداشتی از دکتر احمد صدری زنجانی استاد جامعه‌شناسی کالج لیک‌فارست در آمریکا در مورد زبان ترکی

زبان شگفت‌انگیز ترکی

ترجمه متن  :

امروز در حال مطالعه‌ی کتاب «غریزه زبانی» استیون پینکر بودم که به این جمله برخوردم: «قدرت آفرینش و خلاقیت مورفولوژی زبان انگلیسی در قیاس با آنچه که در زبان‌های دیگر یافته‌ایم، تأسف‌بار است. اسامی انگلیسی دقیقا به دو شکل می‌آید (duck و ducks)، و فعل‌هایش به چهار شکل (Quack, Quacks, Quacked, Quacking). در زبان‌های ایتالیایی و اسپانیایی مُدرن، هر فعل حدود ۵۰ شکل دارد، در زبان باستانی یونان سیصدوپنجاه شکل و در زبان ترکی دو میلیون شکل».

«قوشالاشاجاخلار» به معنی «دو جفتی که باید به یکدیگر ملحق شوند» در شعر «ایکی آتدی دریادان چیخدیلار قوشالاشاجاخلار» را در نظر بگیرید.
به عبارت دیگر، در زبان ترکی می‌توان تمام جمله را در همان فعل خلاصه کرد. من بسیار خوش‌شانس هستم که با این زبان شگفت‌انگیز آشنایی دارم.

 

ارسال دیدگاه