شئعر طنز / حمید آرش آزاد

شعر ملمع

آي گوزه‌ل «روابط عمومي» مسوولو…!

شعر طنز حمید آرش آزاد

مين اتهام دا وورولسا منه، ائده رسن پاك

«گرم تو دوستي، از دشمنان ندارم باك»

عزيز «عمومي روابط اداره‌سي»! قورخمام

«هزار دشمنم ار مي كنند قصد هلاك»

بو انتقادچي لارا تكجه سن جواب وئر، چون

«اگر تو زهر دهي به، كه ديگري ترياك»!

مقام آتين بئله كي مين ميشيك قيليج ياغسا

«سپر كنم سرو دستت ندارم از فتراك»

سن انتقادلاري تكذيب ائده نده من ده خوشام

«وگرنه، هر دمم از هجر توست بيم هلاك»

سن اولماسان، مني روزنامه لر كير يخديرسا

«زمان زمان كنم از غم- چو گل- گريبان چاك»

سئويملي، جان قوهوموم سان، سن ايله من ديري يم

«بُوَد صبور دل اندر فراق تو؟ حاشاك»!

بو ژورناليست لره اوز وئرمه، فاكس ائله خبري

«به قدر بينش خود هر كسي كند ادراك»

بيرين ناشي يا طاماحكار گوره نده، تئز قوناق ائت

«كه بر رهِ تو نهد رويِ مسكنت بر خاك»!

«به چشم خلق، عزيز آن زمان شود «حافظ»

كي «آرش»ه اولا اوستاد، الي الابد حافظ

گؤنده رن: سیامک آرش آزاد

نظرات

ارسال دیدگاه