تبریز ۲۰۱۸ و اثر حجمی حیدربابایا سلام استاد شهریار

روزهای افتتاح تبریز ۲۰۱۸ نزدیک است.
تبریز خود را برای پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی آماده می کند.
اثر حجمی حیدربابای شهریار برای برنامه افتتاحیه تبریز ۲۰۱۸ به مراحل پایانی رسیده است.
این اثر در مرکز همایشهای بین المللی تبریز ساخته می شود.
حیدربابا

ارسال دیدگاه