تاریخ و افشار تورک لری قورولتایی

۱۸ – ۲۰ نیسان گونلری افشار تورک لری نین تاریخی و مدنیتی آراشدیرلاجاقدیر.

بو قورولتای آدانادا تشکیل تاپاجاق

ارسال دیدگاه