فراخوان مقاله برای همایش بزرگداشت مختومقلی

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه شمس – گنبد همایشی جهت بزرگداشت مختومقلی شاعر بزرگ ترکمت برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند مقالات خود را تا ۳۰ فروردین ما ارسال دارند.

اطلاعات لازم را از پوشتر مربوطع دریافت دارید

مختومقلی

ارسال دیدگاه