فولکلور چیست؟

فولکلور در معنای باور و دانسته‌های‌ عمومی است. یعنی به عموم باورها، اعتقادات، خرافات، ضرب المثل و کنایه ها، لالایی ها، بازی ها، داستان‌ها، لطیفه و جوک ها، اشعار محلی، تاریخ های شفاهی و… فولکلور گفته می‌شود.

در ممالک مترقی و معتبر دنیا، فولکلور پژوهی و فولکلور شناسی شاخه‌ای از علم محسوب می‌شود و در این زمینه دانشگاه‌ها و انستیتو های معتبر فعالیت می‌کنند؛ مع الاسف در ایران آن‌گونه که شایسته و بایسته است به این مهم پرداخته نشده‌است و در معدود کارهای صورت گرفته آنچنان کج سلیقگی موج می‌زند که جای هزاران آه و افسوس است.

همانند هزینه صورت گرفته در دانشگاه پیام‌نور استان که فقط به فولکلور های بختیاری می‌پردازد.
و آنچه در روح این همایش موج می‌زند، تبعیض میان شهروندان استان است؛ چراکه گروهی اعتقاد دارند که ما ترک‌های این استان مهاجم به خاک ایشان و رعیت های ایشانیم.

حال با این شرایط، وظیفه ما چیست؟
جواب ساده و موجز است؛ هرآنچه از رسوم، اعتقادات، اشعار، ضرب‌المثل ها و غیره که میتوانید ضمن ذکر سن و نام فرد نقل کننده یادداشت و یا ضبط نمایید.

باشد که از این طریق این ودیعه والا «فولکلور» را از گزند نسیان و نیستی برهانیم.

 

ارسال دیدگاه