نصب تندیس حکیم ابوالقاسم نباتی در تبریز

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵، پیکره شاعر بزرگ آذربایجان حکیم ابوالقاسن نباتی در یکی از میادین منطقه ۴ تبریز نصب گردید. این حرکت می تواند یکی از برنامه های خوب شهرداری تبریز در سالی که با نام تبریز – ۲۰۱۸ نام گذاری شده است باشد.

ارسال دیدگاه