تبریز شهر اولین ها

 
۷۲ – اولین ضرابخانه ماشینی و انتشار اسکناس (چاو)
۱۱۸۵ – ضرب حدود ۲۰۰ قطعه سکهٔ سیمین برای اولین بار
۱۲۱۲ – اولین چاپ قرآن به شیوه لیتوگرافی

۱۲۲۱ – آغازگر عکاسی ایران ، ملک قاسم میرزا
۱۲۲۱ – اولین آتش‌نشانی
۱۲۲۷ – اولین چاپخانه ایران توسط شاهزاده عباس میرزا
۱۲۶۱ – اولین نمایشنامه و تئاتر   (تاریخچه هنر نمایش در تبریز)
۱۲۷۹- اولین سینمای ایران پس از پنج سال از اختراع جهانی آن – با نام سولّی (آفتاب)
۱۲۸۰ – اولین شهر ایران که صاحب تلفن شد تبریز بود.
۱۲۸۱ – اولین خیابانی که در آن از چراغهای برقی استفاده شد خیابان چراغ گازی تبریز بود
۱۲۸۱- اولین کارخانه تولید برق در این شهر
۱۲۸۵ – اولین اتاق بازرگانی ایران
۱۲۸۶ – تاسیس نخستین انجمن زنان ایران در تبریز
۱۲۸۷ – اولین بلدیه ایران
۱۲۹۵ – تاسیس نخستین شرکت سهامی عام ایران در تبریز توسط ملک التجار تبریزی
۱۳۰۰ – اولین کتابخانه دولتی ایران توسط محمدعلی تربیت
۱۳۰۳ – اولین مدرسه کر و لال ها توسط جبار باغچه بان
۱۳۰۷ – اولین تالیف و نشر کتب کودکان در ایران توسط جبار باغچه بان
۱۳۱۲ – اولین کتابخانه عمومی توسط میرزاحسن خان خازن لشگر
۱۳۲۵ – اولین نظمیه پلیس مردمی
۱۳۲۶ – اولین موسسه غیر دولتی خیریه – نوبر تبریز
۱۳۳۱ – اولین مدرسه خیریه غیردولتی
۱۳۴۷ – نخستین عمل پیوند کلیه توسط دکتر جواد هیات
۱۳۷۸ – تاسیس نخستین دانشکده فرش ایران در تبریز
۱۳۸۴ – اولین کارت اعتباری بجای بلیط در اتوبوس شهری
۱۳۸۹ – اولین کارت هوشمند بلیط مسابقات فوتبال
*اولین انجمن زنان در تبریز توسط صاحب سلطان خانم تشکیل گردید.
*اولین پایگاه لرزه نگاری در تبریز
(شهر زلزله خیز) بنا گذاشته شد.
*اولین دایرهّ المعارف توسط محمدرضا زنوزی تبریزی نوشته شد.
*اولین رمان ایران به نام «ستارگان فریب خورده- حکایت یوسف شاه سراج» توسط میرزا فتحعلی آخوند زاده به رشته تحریر در آمد.
*اولین عکاسخانه توسط قاسم میرزا در تبریز راه اندازی شد.
*اولین عمل قلب باز
*اولین فوتبالیست شاغل در اروپا (بلژیک) به نام حسین صدقیانی از اهالی تبریز
*اولین کارخانه اسلحه و مهمات در شهر تبریز بنا نهاده شد.
*اولین کارخانه چینی سازی در شهر تبریز ساخته شد
*اولین کودکستان توسط ابوالقاسم فیوضات در تبریز بنا گذاشته شد.
*اولین مدارس حرفه ای و بازرگانی توسط محمدعلی تربیت
*اولین مدرسه نابینایان توسط یک میسیون آلمانی
*اولین مهمانخانه توسط میرزا اسحق خان معززالدوله در تبریز پذیرای مهمان گردید.
*اولین هوانورد ایرانی به نام کلنل محمد تقی خان پسیان از اهالی تبریز بود.
*برای اولین بار کتب خارجی در تبریز ترجمه گردید مانند : پطر کبیر، شارل *دوازدهم، اسکندر کبیر
*پیوند قلب برروی سگهان
*خستین آبله‌کوبی
*نخستین دانشکده پرستاری مامائی
* نخستین دندانهای مصنوعی
*نخستین طبیب محصل فرنگن
* خستین کتابهای پزشکی
*اولین خط آهن (تبریز-جلفا) حدود ۱۰۰ سال قبل

نظرات

  • آذربایجان و پیرامون-در انتظار بهار

    سلام-شهید مظلوم کربلائی علی تبریزی (معروف به علی مسیو )بنیانگذار اولین حزب به معنای امروزی در کشور بود که در دوران مشروطیت به انجمن غیبی تبریز مشهور بود و ه۸مین حزب بود که دسته های مجاهدین محلات مختلف تبریز را سازماندهی و آنهار مسلح کرد وسرداران بزرگی از درون این مجاهدین گمنام مانند ستارخان و باقرخان و…فرصت ظهور یافتند مرحوم کربلائی علی مسیو و سه پسرش توسط روسها و عوامل آنها به شهادت رسیدند

ارسال دیدگاه