نعلِ وارونه ی خود آذری پنداران! / زنگانلی آرار

جماعت آذریها یا خود آذری(غیرترک!) پنداران و به عبارتی بهتر، دشمنان خودی و قسم خورده ی زبان و فرهنگ ترکی، دیر زمانی است که ضمن دست و پا زدن در مرداب ستیز با هستی، میراث و متعلّقات سرزمین مادری (البته به بهانه ی ایران دوستی و علاقه به حفظ تمامیت ارضی کشور!!) و به مصداق مثل معروف«الغریق یتشبّث بکلّ حشیش!» به هر دری می زنند تا بلکه بتوانند به آرمان اصلی خویش یعنی ژنوساید (نسل کشی فرهنگی) در آذربایجان دست یابند. از اعزام نوچه هایشان به کتابخانه ها و آرشیوهای اروپا و آمریکا گرفته تا جعل اسناد، به منظور تحریف تاریخ ترکان و آزربایجان و تشکیل محافل، انجمن ها و پاتوقهای ترک ستیز در فضای واقعی و مجازی و التماس و تضرّع به درگاه برخی از دست اندرکاران تمامیت خواه و انحصار طلب فرهنگی کشور، به ویژه جا خوش کردگان در فرهنگستان زبان فارسی، زمینه های استحاله ی ترکان آذربایجانی را فراهم آورند. ناگفته پیداست که ادّعای ایران دوستی، به عنوان بهانه و دستاویز جماعت مزبور در راستای تحقّق اهداف ضدانسانی و ضداسلامی خویش، چیزی جز نعل وارونه زدن به قصد فریب افکار عمومی ملت آذربایجان نمی باشد. جماعتی که از قضا به همین بهانه نه تنها هدف شوم و پلید نابودی قومیتهای ایرانِ رنگارنگ را در سر می پرورانند بلکه همچنین هدف پلید دشمنی با اسلام و تمایل آشکار و پنهان، برای احیای آئین مرده و به تاریخ پیوسته ی نیاکان(!) خویش را در مخیّله ی خویش می پرورانند. فرقه ای که به دلیل داشتن همین تفکّرات راسیستی و اسلام ستیزانه، از قضا میانه ی خوبی با سلطنت طلبان فراری و داخلی و نیز بنگاههای نفرت پراکنی چون بی بی سی فارسی و…، دارند. اقداماتی از قبیل نفرت پراکنی علیه قومیتهای ایرانی، به ویژه ترکان و فرهنگ و زبان آنان، تلاش جنون آمیز برای جلوگیری از آموزش زبان ترکی در مدارس و دانشگاههای کشور، تخریب و ترور شخصیّتی دانشمندان، متفکران و پژوهشگران باغیرت آزربایجانی و عاشقان واقعی وطن و زبان مادری که همواره با بیان و قلم خویش رشته های این جماعتِ مانقورد را به پنبه مبدل نموده اند، تخطئه، نفی و انکار میراث معنوی و ادبی ترکان آزربایجانی من جمله شاهکار ادبی- حماسی و جهانی دده قورقود، سنگ اندازی بیمار گونه و دیوانه وار به منظور جلوگیری از شکل گیری مراسم مربوط به روز جهانی زبان مادری در نقاط مختلف کشور، بهره گیری از برچسب های ناچسب و ناروا و مضحک تجزیه طلب و پان ترک برای دوستداران و عاشقان زبان و فرهنگ کهنسال ترکی، (البته با هدف زمینه سازی برای سرکوب آنان و سرپوش نهادن بر مطالبات برحق و قانونی شان) تخریب، تبلیغ و سیاه نمایی و نفرت پراکنی علیه کشورهای همسایه به ویژه دو جمهوری دوست، برادر و مسلمان آذربایجان و ترکیه، تنها بخشی از دسیسه های این جماعت روان پریش می باشد. اما گویا امروزه به دلیل فراگیر شدن نهضت بازگشت به خویشتن و هویت طلبی در آزربایجان و سایر نقاط کشور،( البته به برکت گسترش استفاده از رسانه های مجازی) تیرشان به سنگ اصابت کرده است و به قول معروف دستشان کوتاه و خرما بر نخیل مانده است! هرچند تجربه ثابت کرده است که آذربایجانی ها هشیارتر از آن اند که فریب نعلهای وارونه ی این خائنین به مام میهن و کاسه های داغ تر از آش را بخورند، اما دست کم گرفتن حریف و دشمن، به ویژه اگر زخم خورده باشد، به هیچ عنوان به مصلحت نمی باشد. بنابراین بر هویت طلبان آذربایجانی، به ویژه جوانان خواهان بازگشت به خویشتن است که ضمن تلاش در راستای احیای فرهنگ و میراث فرهنگی پربار و غنی زبان مادری، مراقب تحرّکات، شیطنت ها و دسیسه های این جماعت نیرنگ باز باشند تا خدای ناکرده گرفتار ضربتِ ناگهانی این موجودات موذی نگردند. فاعتبروا یا اولی الابصار!
زنگانلی آرار-۸/۱۲/۹۶

ارسال دیدگاه