نمایش ترکی «قوچاق نبی» به کارگردانی امیر حجازی در تبریز به روی صحنه رفت.

از روز یکشنبه ٦ اسنفدماه٩٦، نمایش فولکولوریک “قوچاق نبی” در مجتمع فرهنگی – هنری ۲۹ بهمن تبریز به روی صحنه رفت. امیر حجازی پیشتر نمایش «آپاردی سئللر سارانی» را نیز به روی صحنه برده بود.

به گفته امیر حجازی، عوامل اجرایی گروه نمایشی قوچاق نبی ۷۰ نفر بوده که با همت دانشجویان دانشگاه تبریز این کار به روی صحنه می رود.

ارسال دیدگاه