واقعيت ” رضا براهني ” در غير واقعيت / عليرضا ذيحق

 

 

واقعيت ” رضا براهني ” در غير واقعيت

آزاده خانم و نويسنده اش ( چاپ دوم )

يا ” آشويتس خصوصي دكتر شريفي “

رضابراهني

نشر قطره

چاپ اول : ۱۳۷۶ – ( ۶۳۲ صفحه )

رضابراهني با رمان يا به قول خودش داستان بلند ” آزاده خانم و نويسنده اش ” پا در راهي غير متعارف مي گذارد و در لبه ي تيغي به راهرَوي ادامه مي دهد كه هر فاصله اش خبري فجيع از سقوطي مأيوس كننده  مي دهد و اما هر چه هست صعود است و سقو ط نيست . هر چند مي نويسد كه ” كليه ي شخصيت هاي اين رمان خيالي است و هرگونه شباهت احتمالي بين آنها و آدمهاي واقعي به كلي تصادفي است ” بايد گفت كه آدمهاي اين رمان به طرزي آشكار آدمهايي هستند واقعي كه از خود براهني گرفته تا دكتر اكبر كه منظورش دكتر غلامحسين ساعدي  است و پر سوناژهاي ديگرش كه از خويشان و آشنايان دور و نزديك نويسنده گلچين شده اند براي خواننده آشنا مي نمايند . اما آنچه كه رمان را در لبه تيغ تا انتهايي درخشان مي بَرَد و مخاطب را از لذت خوانش بي نصيب نمي گذارد فضا سازي هايي است كه روياگونه با واقعيت ها مي آميزند و از اينكه خواننده كتاب را تا پايان همراهي مي كند اين رمز مخوف ِ خيالي است كه عنصر تخيل ِ غير واقع گرايانه را حاكم بر اثر مي كند . رمان از خط روايي ِ داستاني تقريباً بي نصيب است و جز آزاده خانم و دكتر اكبر و دكتر شريفي ( كه خود نويسنده است ) و ببب اوغلي( شوهر آزاده خانم ) كه در فصل هاي داستان رخ مي نمايانند و هر بخش اش را  با بخش هاي  ديگر همخواني مي بخشد قصه واحدي را پيش نمي بَرَد .براهني معتقد است ” اين رمان بسياري از قرار ها و قرار داد هاي نويسندگي را به هم ريخته است ” و اين كتاب با يك ” اجراي هنري سروكار دارد ”  و ” نه يك شروع دارد ، نه يك وسط ، نه يك پايان . آغاز هاي متعدد و پايان هاي متعدد دارد و يك پايان  محو ِ پايان ديگر و آن پايان هم محوِ پايان بعدي است ” و قصه ايست فضايي ، يعني در آن كسي ، كسي را در طول زمان تعقيب نمي كند ، بلكه آدمها يكديگر را مثل ستاره ها در فضا مي يابند ، در تصادفي بي زمان ” و ” انتشاري نوراني از تعدادي حادثه ي زباني – متني – بياني كه باهم سر سازگاري ندارند ، و به رغم اين ناسازگاري ، تنها به صورتي كه باهم اند ، وجود دارند و به صورت ديگر وجود ندارند . “

بي شك جريان سيال ذهن كه منطق هاي مكاني و زماني را به هم مي ريزد و از شخصيتي به شخصيتي ديگر و از انديشه اي به انديشه ديگر مي پرد استخوان بندي اين اثررا استحكام مي بخشد و روايت رمان را با همه ي گسيختگي ، يكپارچگي و حلاوت مي دهد . در اين رمان با يك دكتر رضا يا دكتر شريفي سرو كار داريم و بايك دكتر اكبر كه پزشك ِ مادر ِ دكتر رضاست . رضايي كه تحصيلاتش را در تبريز تمام كرده و دكترايش را از تركيه گرفته و استاد دانشگاه شده و با مطالعه ي كتاب ” شبهاي روشن ” از داستايوسكي تصميم گرفته كه حتماً نويسنده بشود . دكتر رضا مدتي را را درزندان گذرانده و در برهه هايي  از عمرش هم در آمريكا بود و كشورهاي مختلف را از نزديك ديده و كتابهايش فروش خوبي داشتند ومنتقدان و يا به تعبير كتاب حسودهايي هم داشته كه معتقد بودند چون ترك است فارسي را بلد نيست و در اين مورد از شخصي بنام هوشنگ و طرفدارانش ياد مي كند كه به احتمال زياد هوشنگ گلشيري است و اصحاب حلقه اش :

” كتاب قبلي اش كه در آمده بود آقاي محترمي كه گهگاه نقد هم مي نوشت ايراد گرفته بود كه چون اثر دكتر رضا پر فروش بوده ، پس در واقع براي لاي جرز خوب بوده . عده اي را هم بسيج كرده بود كه همين فكر را رواج دهند . عده اي ديگر هم كه به زعم ” همين آقا ” چيزي سرشان نمي شد اثر او را شاهكار خوانده بودند .”

 در قصه صاحب دوزن بوده يكي يوناني و ديگري ايراني و پسراني هم داشته كه صراحتاً از آنها اسم برده و خاطرات اش از تبريز كه فوق العاده ملموس و خواندني اند و مادري كه دچار آلزايمر شده و برادرش تقي و الي آخر . دكتر اكبر هم كه لفافه اش را بزني كنار دكتر غلامحسين ساعدي است و چون ستاره اي در فضاي شخصيت هاي او به طور واقعي حضور دارد . همچنين آزاده خانمي است كه من آن را اينجا تمثيلي از زن در فرهنگ ايراني مي گيرم كه هر از گاهي حتي بعد از مرگ اش در قصه حضور دارد و در قصه زن بيب اوغلي يا پسر عمه دكتر رضا يا دكتر شريفي است كه نجار است و رفتاري سنتي با زن اش آزاده خانم دارد و باعث مرگ او مي شود و مرده ي او در قصه راه مي رود  و رفتارهايي دارد .

 گريزهايي هم در رمان  به جبهه و جنگ ايران و عراق زده شده كه در نوع خود بكر و جذاب اند .

كتاب ” آزاده خانم و نويسنده اش ” تا كتاب نهم طبق تقسيم بندي نويسنده ادامه مي يابد و هر كتاب فصل هايي دارد و بعضي فصل ها تمام نشده رها مي شوند كه به سبك نويسنده ي” اين نوع نوشتن ” برمي گردد و شعرهايي كه در بزنگاه هايي از داستان تجلي مي يابند و متفاوت بودن اثر صحه مي گذارند . كتاب داراي اپيزودهايي هم هست از جمله احضار ارواح ، ديدار با اسماعيل شاهرودي( شاعر ) و غيره كه بي ارتباط با روند داستان به هستي و حيات خود دوام مي دهند .  اين كتاب غير از آزاده خانم و نويسنده اس ( چاپ دوم ) نام  آشويتس خصوصي دكتر شريفي هم دارد كه از ديد من اضافه كردن  چاپ دوم اشاره به همان بيوگرافي يا زندگي ِ نوشته شده ي رضابراهني است كه نويسنده با نوشتن آن از سرگذشته ها را دوباره زندگي مي كند و آشويتس خصوصي دكتر شريفي هم بدين مناسبت برگزيده شده كه انگار زندگي اش اردوگاهي بوده و داراي بخش هاي مختلف كه رنج ها و شادماني هايش را در آن شاهد بوده است .

غير از اين نكات كه به اجمال آمد و نشان مي دهد براي شناخت بهتر از زندگي دكتر رضا براهني  خواندن اين كتاب  خلاقه ي داستاني  جزوي از ضروريات مهم  براي دوستداران  اوست بلكه نشانگر اين نكته هم هست كه دكتر براهني اقليم نويسي است كه هچون احمد محمود كه  به زندگي مردم جنوب مي پردازد براهني نيز به آذربايجان و زادگاه اش تبريز با همه ي رخدادهاي تاريخي و اجتماعي اش نظر دارد و رگ و ريشه ي مردم تبريز را در قصه هايش به رويش و نمو وا مي دارد .

هر چند رمان هاي ” آواز كشتگان ” و ” رازهاي سرزمين من ” از آثار ماندني دكتر رضابراهني هستند اما ” آزاده خانم و نويسنده اش ” نيز براي خوانندگان حرفه اي رمان و شيفتگان او جذابيتي مضاعف دارد . يك بيوگرافي كه با عناصر داستان آميخته و غير واقعيت را با واقعيت آشتي مي دهد .  اثري كه از آن الهام و زيبايي مي جوشد .

————————————–

* مطالب نقل شده ي  داخل گيومه از متن كتاب گرفته شده اند .

ارسال دیدگاه